Życie jest zawsze takie, że jest się w nim, moje złoto, albo zimnym łajdakiem, albo natchnionym idiotą.


Życie-jest-zawsze-takie-że-jest-ę-w-nim-moje-złoto-albo-zimnym-łajdakiem-albo-natchnionym-idiotą
konstanty ildefons gałczyńskiyciejestzawszetakieżesięnimmojezłotoalbozimnymłajdakiemnatchnionymidiotąŻycie jestjest zawszezawsze takieże jestjest sięw nimmoje złotoalbo zimnymzimnym łajdakiemalbo natchnionymnatchnionym idiotąŻycie jest zawszejest zawsze takieże jest sięjest się wsię w nimalbo zimnym łajdakiemalbo natchnionym idiotąŻycie jest zawsze takieże jest się wjest się w nimże jest się w nim

W życiu towarzyskim chodzi zawsze albo o polowanie na męża, albo o ucieczkę przed nim.Najlepsze są takie filmy na których ludzie albo się śmieją, albo płaczą.Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega albo zaśnie - w każdym razie wygra.Inteligent nigdy nie może się pogodzić z faktem, zawsze jest poniżej albo powyżej, boi się, albo lekceważy.Życie jest jak krawędź drapacza chmur. Albo podchodzisz zbyt blisko i spadasz. Albo pozostajesz tak daleko, że możesz się tylko nudzić.Kobieta zawsze się swoich lat wstydzi. Albo że ma już tyle, albo, że ma dopiero tyle.