Życie jest zbyt krótkie, by było małe.


Życie-jest-zbyt-krótkie-by-było-łe
benjamin disraeliyciejestzbytkrótkiebybyłomałeŻycie jestjest zbytzbyt krótkieby byłobyło małeŻycie jest zbytjest zbyt krótkieby było małeŻycie jest zbyt krótkie

Życie jest zbyt krótkie, by było małe.Życie jest zbyt krótkie, żeby było małeŻyje się tyl­ko raz. Życie jest zbyt krótkie by myśleć a może jed­nak? Co by było gdyby?..Życie - zbyt krótkie by można było stać, trze­ba iść da­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodze ku szczęściu.Życie jest zbyt krótkie, aby za­pełniać je niena­wiścią i pretensjami.Bo życie jest za krótkie i zbyt ulotne.... nie zdążę się nim nacieszyć.