Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną ręką samego Boga.


Życie-każdego-człowieka-jest-baśą-napisaną-ręką-samego-boga
hans christian andersenyciekażdegoczłowiekajestbaśniąnapisanąrękąsamegobogaŻycie każdegokażdego człowiekaczłowieka jestjest baśniąbaśnią napisanąnapisaną rękąręką samegosamego bogaŻycie każdego człowiekakażdego człowieka jestczłowieka jest baśniąjest baśnią napisanąbaśnią napisaną rękąnapisaną ręką samegoręką samego bogaŻycie każdego człowieka jestkażdego człowieka jest baśniączłowieka jest baśnią napisanąjest baśnią napisaną rękąbaśnią napisaną ręką samegonapisaną ręką samego bogaŻycie każdego człowieka jest baśniąkażdego człowieka jest baśnią napisanączłowieka jest baśnią napisaną rękąjest baśnią napisaną ręką samegobaśnią napisaną ręką samego boga

Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka.Na każdego człowieka przychodzi raz w życiu godzina, w której musi dać próbę samego siebie; każdy ma w życiu taką godzinę.Życie każdego człowieka jest dziennikiem, w którym chciałoby się napisać jedną historię, a pisze się inną.Jak pchły skaczą myśli z człowieka na człowieka. Ale nie każdego gryzą.Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.