Życie każdego człowieka jest dziennikiem, w którym chciałoby się napisać jedną historię, a pisze się inną.


Życie-każdego-człowieka-jest-dziennikiem-w-którym-chciałoby-ę-napisać-jedną-historię-a-pisze-ę-inną
james matthew barrieyciekażdegoczłowiekajestdziennikiemktórymchciałobysięnapisaćjednąhistoriępiszeinnąŻycie każdegokażdego człowiekaczłowieka jestjest dziennikiemw którymktórym chciałobychciałoby sięsię napisaćnapisać jednąjedną historiępisze sięsię innąŻycie każdego człowiekakażdego człowieka jestczłowieka jest dziennikiemw którym chciałobyktórym chciałoby sięchciałoby się napisaćsię napisać jednąnapisać jedną historięa pisze siępisze się innąŻycie każdego człowieka jestkażdego człowieka jest dziennikiemw którym chciałoby sięktórym chciałoby się napisaćchciałoby się napisać jednąsię napisać jedną historięa pisze się innąŻycie każdego człowieka jest dziennikiemw którym chciałoby się napisaćktórym chciałoby się napisać jednąchciałoby się napisać jedną historię

Życie każde­go człowieka jest dzien­ni­kiem, w którym chciałoby się na­pisać jedną his­to­rię, a pisze się inną.Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka.W życiu każdego człowieka, który doszedł do sławy istnieją dwie rzeczy - jedna straszliwa i jedna okropna. Straszliwym jest fakt, iż wszędzie wszyscy go znają, a okropnym, gdy go nie poznają!Jedną rzeczą jest złapać człowieka i umieścić go w tłumie, jak to widziano nieraz, inną jest wyb­rać z tłumu człowieka i raz rzu­ciw­szy okiem, stwier­dzić, To ten.Kto chce Bogu napisać list, musi go zaadresować do człowieka, w którym on mieszka.Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz.