Życie każdego z nas jest materiałem przynajmniej na jedną książkę. Na dramat, na komedię lub na książkę kucharską.


Życie-każdego-z-nas-jest-materiałem-przynajmniej-na-jedną-książkę-na-dramat-na-komedię-lub-na-książkę-kucharską
aleksander kumoryciekażdegonasjestmateriałemprzynajmniejnajednąksiążkęnadramatkomedięlubksiążkękucharskąŻycie każdegokażdego zz nasnas jestjest materiałemmateriałem przynajmniejprzynajmniej nana jednąjedną książkęna dramatna komediękomedię lublub nana książkęksiążkę kucharskąŻycie każdego zkażdego z nasz nas jestnas jest materiałemjest materiałem przynajmniejmateriałem przynajmniej naprzynajmniej na jednąna jedną książkęna komedię lubkomedię lub nalub na książkęna książkę kucharskąŻycie każdego z naskażdego z nas jestz nas jest materiałemnas jest materiałem przynajmniejjest materiałem przynajmniej namateriałem przynajmniej na jednąprzynajmniej na jedną książkęna komedię lub nakomedię lub na książkęlub na książkę kucharskąŻycie każdego z nas jestkażdego z nas jest materiałemz nas jest materiałem przynajmniejnas jest materiałem przynajmniej najest materiałem przynajmniej na jednąmateriałem przynajmniej na jedną książkęna komedię lub na książkękomedię lub na książkę kucharską

Zmieniamy jeden dramat na drugi dramat - rzadko na komedię.Człowiek przerzu­ci pół bib­liote­ki, by na­pisać jedną książkę.Dawniej oczekiwano w napięciu na nową książkę lub operę. Dziś ludzie oczekują w napięciu na nowy model samochodu.Stary mąż młodej kobiety podobny jest do introligatora. Oprawia książkę, którą kto inny czyta.Myślę, że wciąż pisze się od nowa tę samą książkę.Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.