Życie ludzkie jest zwykle ważniejsze niż czyjeś małe interesy.


Życie-ludzkie-jest-zwykle-ważniejsze-ż-czyjeś-łe-interesy
anonimycieludzkiejestzwykleważniejszeniżczyjeśmałeinteresyŻycie ludzkieludzkie jestjest zwyklezwykle ważniejszeważniejsze niżniż czyjeśczyjeś małemałe interesyŻycie ludzkie jestludzkie jest zwyklejest zwykle ważniejszezwykle ważniejsze niżważniejsze niż czyjeśniż czyjeś małeczyjeś małe interesyŻycie ludzkie jest zwykleludzkie jest zwykle ważniejszejest zwykle ważniejsze niżzwykle ważniejsze niż czyjeśważniejsze niż czyjeś małeniż czyjeś małe interesyŻycie ludzkie jest zwykle ważniejszeludzkie jest zwykle ważniejsze niżjest zwykle ważniejsze niż czyjeśzwykle ważniejsze niż czyjeś małeważniejsze niż czyjeś małe interesy

Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co? -Antoine De Saint - Exupery
jeżeli-nasze-ludzkie-życie-jest-bezcenne-postępujmy-zawsze-tak-jakby-istniało-coś-co-jest-więcej-warte-ż-życie-ludzkie-ale-co
Życie ludzkie jest wielce podobne do gry w szachy: gdy się skończy życie czy gra, to królów oraz królowe na równi z pionkami szarymi chowają zwykle razem w jednym miejscu. -Anonim
Życie-ludzkie-jest-wielce-podobne-do-gry-w-szachy-gdy-ę-skończy-życie-czy-gra-to-królów-oraz-królowe-na-równi-z-pionkami-szarymi-chowają
Małe zyski psują wielkie interesy. -Anonim
małe-zyski-psują-wielkie-interesy
Ważniejsze jest, co ty myślisz o samym sobie, niż to, co o tobie myślą inni. -Seneka
ważniejsze-jest-co-ty-myślisz-o-samym-sobie-ż-to-co-o-tobie-myślą-inni
Mężczyźni mają dużo szczęśliwsze życie niż kobiety; zwykle później się żenią i wcześniej umierają. -Henry Louis Mencken
mężczyź-mają-żo-szczęśliwsze-życie-ż-kobiety-zwykle-później-ę-żenią-i-wcześniej-umierają