Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. Żyć jednak trzeba naprzód.


Życie-można-zrozumieć-patrząc-nań-tylko-wstecz-Żyć-jednak-trzeba-naprzód
soren aabye kierkegaardyciemożnazrozumiećpatrzącnańtylkowsteczjednaktrzebanaprzódŻycie możnamożna zrozumiećpatrząc nańnań tylkotylko wsteczŻyć jednakjednak trzebatrzeba naprzódŻycie można zrozumiećpatrząc nań tylkonań tylko wsteczŻyć jednak trzebajednak trzeba naprzódpatrząc nań tylko wsteczŻyć jednak trzeba naprzód

Życie można zrozumieć, tylko oglądając się za siebie, ale żyć trzeba, patrząc przed siebie.Arytmetyki nie można zrozumieć, trzeba tylko w nią wierzyć.Każdy z nas jest odkrywcą. Jak można żyć, patrząc na zamknięte drzwi i nie próbować ich otworzyć?.Ze strachu, jaki przeżywa ludzkość można całkiem przyjemnie żyć; trzeba tylko o nim pisać.Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie.