Życie można zrozumieć, tylko oglądając się za siebie, ale żyć trzeba, patrząc przed siebie.


Życie-można-zrozumieć-tylko-oglądając-ę-za-siebie-ale-żyć-trzeba-patrząc-przed-siebie
soren aabye kierkegaardyciemożnazrozumiećtylkooglądającsięzasiebieależyćtrzebapatrzącprzedsiebieŻycie możnamożna zrozumiećtylko oglądającoglądając sięsię zaza siebieale żyćżyć trzebapatrząc przedprzed siebieŻycie można zrozumiećtylko oglądając sięoglądając się zasię za siebieale żyć trzebapatrząc przed siebietylko oglądając się zaoglądając się za siebietylko oglądając się za siebie

Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. Żyć jednak trzeba naprzód.Trzeba tak żyć, żeby było można mieć szacunek dla samego siebie.Naprawdę kocha się tylko raz. Ale za to całe życie, do samej śmierci, i tylko siebie.Naprawdę kocha się tylko raz. Ale za to całe życie, do samej śmierci i tylko siebie.Trzeba ugodzić śmiertelnie ziemską nadzieję, tylko wtedy można uratować siebie nadzieją prawdziwą.Arytmetyki nie można zrozumieć, trzeba tylko w nią wierzyć.