-Życie... Na to nie po­może żad­na śmierć.- 


Życie-na to nie po­może-żad­na-śmierć- 
karaczan19yciena to nie po­możeżad­naśmierć Życie na to nie po­możena to nie po­może żad­naŻycie na to nie po­może żad­na

Kochankowie nie mogą żyć jedno bez drugiego, w rozłączeniu; nie jest to życie, ani śmierć, ale życie i śmierć razem. -Joseph Bedier
kochankowie-nie-mogą-żyć-jedno-bez-drugiego-w-rozłączeniu-nie-jest-to-życie-ani-śmierć-ale-życie-i-śmierć-razem
Trzy czwar­te człowieka to je­go życie wewnętrzne, w znacznej części na pół świado­me, i ki­no, jak może żad­na in­na sztu­ka, pot­ra­fi je odtworzyć. -Zygmunt Kałużyński
trzy-czwar­te-człowieka-to ­go-życie-wewnętrzne-w znacznej-częś-na pół-świado­me-i ki­no-jak może-żad­na-in­na-sztu­ka