Życie nie dało niczego śmiertelnym bez wielkiej pracy.


Życie-nie-dało-niczego-śmiertelnym-bez-wielkiej-pracy
horacyycieniedałoniczegośmiertelnymbezwielkiejpracyŻycie nienie dałodało niczegoniczego śmiertelnymśmiertelnym bezbez wielkiejwielkiej pracyŻycie nie dałonie dało niczegodało niczego śmiertelnymniczego śmiertelnym bezśmiertelnym bez wielkiejbez wielkiej pracyŻycie nie dało niczegonie dało niczego śmiertelnymdało niczego śmiertelnym bezniczego śmiertelnym bez wielkiejśmiertelnym bez wielkiej pracyŻycie nie dało niczego śmiertelnymnie dało niczego śmiertelnym bezdało niczego śmiertelnym bez wielkiejniczego śmiertelnym bez wielkiej pracy

Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która się toczy po myśli.Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...]Miłość bez wielkiej czci to tylko pożądanie; przyjaźń bez szacunku to towarzyski popęd.Filozofia niczego nie wyjaśnia i z niczego nie wyciąga wniosków – sprawia jedynie, że dostrzegamy rzeczy, które bez niej mogłyby ujść naszej uwadze.Brud, ciasnota, bezczeszczenie człowieka pracy, bezczeszczenie kobiety. Była szydercza, bezkarna bezczelność rozpusty, maminych synków, fircykowatych studentów i kupczyków. Żartem albo wybuchem wzgardliwego zniecierpliwienia kwitowano łzy i skargi okradzionych, pokrzywdzonych, oszukanych. Olimpijski spokój pasożytów, wyróżniających się tylko tym, że nic nie robili, niczego nie szukali, niczego nie dali światu! [o czasach przed rewolucją]Mo­je ser­ca od ja­kiegś cza­su zacho­wuje sie jak­by poz­ja­dało wszys­tkie ro­zumy, szko­da, że nie do­ciera do Niego,że tak nap­rawde pos­tra­dało zmysły...