Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne.


Życie-nie-jest-lepsze-ani-gorsze-od-naszych-marzeń-jest-tylko-zupełnie-inne
william shakespeareycieniejestlepszeanigorszeodnaszychmarzeńtylkozupełnieinneŻycie nienie jestjest lepszelepsze aniani gorszegorsze odod naszychnaszych marzeńjest tylkotylko zupełniezupełnie inneŻycie nie jestnie jest lepszejest lepsze anilepsze ani gorszeani gorsze odgorsze od naszychod naszych marzeńjest tylko zupełnietylko zupełnie inneŻycie nie jest lepszenie jest lepsze anijest lepsze ani gorszelepsze ani gorsze odani gorsze od naszychgorsze od naszych marzeńjest tylko zupełnie inneŻycie nie jest lepsze aninie jest lepsze ani gorszejest lepsze ani gorsze odlepsze ani gorsze od naszychani gorsze od naszych marzeń

Życie nie jest ani lepsze, ani gorsze od naszych marzeń. Jest tylko zupełnie inne. -William Shakespeare
Życie-nie-jest-ani-lepsze-ani-gorsze-od-naszych-marzeń-jest-tylko-zupełnie-inne
Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne. -William Shakespeare
nie-poddawaj-ę-rozpaczy-Życie-nie-jest-lepsze-ani-gorsze-od-naszych-marzeń-jest-tylko-zupełnie-inne
Życie nie jest ani lepsze ani gorsze od naszych wyobrażeń. Ono jest zupełnie inne. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Życie-nie-jest-ani-lepsze-ani-gorsze-od-naszych-wyobrażeń-ono-jest-zupełnie-inne
Świat nie jest lepszy ani gorszy od naszych marzeń, ale zupełnie inny. -Anonim
Świat-nie-jest-lepszy-ani-gorszy-od-naszych-marzeń-ale-zupełnie-inny
Nie ma nic zupełnie dobrego ani zupełnie złego, zawsze tylko lepsza lub gorsza miernota. -Władysław Walenty Fedorowicz
nie-nic-zupełnie-dobrego-ani-zupełnie-złego-zawsze-tylko-lepsza-lub-gorsza-miernota
Bez prostoty nie ma nic ani zupełnie dobrego, ani zupełnie prawdziwego. -Klementyna Hoffmanowa
bez-prostoty-nie-nic-ani-zupełnie-dobrego-ani-zupełnie-prawdziwego