Życie nie może być różowe, skoro na słońcu są czarne a na ziemi białe plamy.


Życie-nie-może-być-różowe-skoro-na-słońcu-są-czarne-a-na-ziemi-białe-plamy
krystyna sylwestrzakycieniemożebyćróżoweskoronasłońcuczarneziemibiałeplamyŻycie nienie możemoże byćbyć różoweskoro nana słońcusłońcu sąsą czarnena ziemiziemi białebiałe plamyŻycie nie możenie może byćmoże być różoweskoro na słońcuna słońcu sąsłońcu są czarneczarne a naa na ziemina ziemi białeziemi białe plamyŻycie nie może byćnie może być różoweskoro na słońcu sąna słońcu są czarnesą czarne a naczarne a na ziemia na ziemi białena ziemi białe plamyŻycie nie może być różoweskoro na słońcu są czarnesłońcu są czarne a nasą czarne a na ziemiczarne a na ziemi białea na ziemi białe plamy

Nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czar­ne jest czarne.Kiedys otrę się o raj jeszcze nie dzisiaj może jutro pod­niosę głowę na­dam słowom znaczenia do­dam słońcu blasku a ludziom pretekstu trwa­nie podstepnie ubiorę w życie myslę że będzie mu twarzy cho­ciaż wbrew trendom Me­diolan zahuczy od plotek me­zalians rozpaczy i rozkoszy po cza­sie słoty pozostawiałem różowe kalosze Stłumienie uczuć Na­wet białe jest czarne Zobojętnienie Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r.Brunetki...blondynki żółte białe czarne kręcicie... soczys­te jak owoców kosz... tu jecie Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia.To co wy­daje nam się być piekłem na ziemi dziś, jut­ro może być dla nas niebem.