Życie nikomu nieużyteczne jest zgryzotą.


Życie-nikomu-nieużyteczne-jest-zgryzotą
wiktor hugoycienikomunieużytecznejestzgryzotąŻycie nikomunikomu nieużytecznenieużyteczne jestjest zgryzotąŻycie nikomu nieużytecznenikomu nieużyteczne jestnieużyteczne jest zgryzotąŻycie nikomu nieużyteczne jestnikomu nieużyteczne jest zgryzotąŻycie nikomu nieużyteczne jest zgryzotą

Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.Najbardziej komiczna jest niepotrzebna nikomu działalność.Bieganie za kobietami jeszcze nikomu nie zaszkodziło, niebezpiecznie jest je złapać.Człowiek - jest to święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno.Zło niewątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliźniego. Człowiek - jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno.Masturbacja jest taka prosta - nie musisz nikomu okazywać swoich względów.