Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.


Życie-pisze-najbardziej-oryginalne-najbardziej-komiczne-a-jednocześnie-najbardziej-dramatyczne-scenariusze
wisława szymborskayciepiszenajbardziejoryginalnekomicznejednocześniedramatycznescenariuszeŻycie piszepisze najbardziejnajbardziej komicznejednocześnie najbardziejnajbardziej dramatycznedramatyczne scenariuszeŻycie pisze najbardziejpisze najbardziej oryginalnekomiczne a jednocześniea jednocześnie najbardziejjednocześnie najbardziej dramatycznenajbardziej dramatyczne scenariuszeŻycie pisze najbardziej oryginalnenajbardziej komiczne a jednocześniekomiczne a jednocześnie najbardzieja jednocześnie najbardziej dramatycznejednocześnie najbardziej dramatyczne scenariuszenajbardziej komiczne a jednocześnie najbardziejkomiczne a jednocześnie najbardziej dramatycznea jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze

Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Wstydliwość – to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.Wstydliwość - to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni.Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie -jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.To, co najbardziej chce się robić, jest tym, co prawdopodobnie jest najbardziej warte robienia