Życie po prostu jest. Trzeba płynąć wraz z nim.


Życie-po-prostu-jest-trzeba-płynąć-wraz-z-nim
jerry brownyciepoprostujesttrzebapłynąćwraznimŻycie popo prostuprostu jesttrzeba płynąćpłynąć wrazwraz zz nimŻycie po prostupo prostu jesttrzeba płynąć wrazpłynąć wraz zwraz z nimŻycie po prostu jesttrzeba płynąć wraz zpłynąć wraz z nimtrzeba płynąć wraz z nim

Życie to wiara w Boga i w to, że potrafimy poznać jego stworzenie wraz z prawami, które nim rządzą.By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prądBy dotrzeć do źródła, trzeba płynąć pod prąd.Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć krzyżową; wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak Bóg ześle czy dopuści.Za­nurzyć pal­ce w cudzej dłoni i ob­lać się rumieńcem ściągnąć spoj­rze­nie delikatne co przy­lega do wil­go­ci skóry płynąć na fa­li co uno­si rzęsy wraz z z życzeniem by wszys­tko stało się jasne Nie dlatego najsmutniejszy jest zgon, że wraz z nim wszystko się kończy, lecz dlatego, że po nim nic się nie zaczyna.