Życie przecież nie przez moralność zostało wymyślone.


Życie-przecież-nie-przez-moralność-zostało-wymyślone
fryderyk nietzscheycieprzecieżnieprzezmoralnośćzostałowymyśloneŻycie przecieżprzecież nienie przezprzez moralnośćmoralność zostałozostało wymyśloneŻycie przecież nieprzecież nie przeznie przez moralnośćprzez moralność zostałomoralność zostało wymyśloneŻycie przecież nie przezprzecież nie przez moralnośćnie przez moralność zostałoprzez moralność zostało wymyśloneŻycie przecież nie przez moralnośćprzecież nie przez moralność zostałonie przez moralność zostało wymyślone

Wszystko zostało wymyślone z wyjątkiem tego, jak żyć.Moralność panów, moralność niewolników.Czyż należy odrzucać ratujące życie lekarstwo tylko dlatego, że podane zostało w nie całkiem czystym naczyniu?Trony więdną nie zasilane krwią, żywotność ich rośnie tą masą krzywdy, zaprzeczonego życia, tego wiecznie innego, co zostało przez nie wyparte i zanegowane.Prawo nie stwarza sprawiedliwości. Nie jest ono niczym innym jak wyjaśnieniem i zastosowaniem tego, co już przez samo zaistnienie uznane zostało za sprawiedliwe.Istnieje tyleż moralności co zawodów; niektóre z tych moralności głoszą sprzeczne ze sobą dyrektywy. Moralność uczonego zabrania mu posłuszeństwa wobec jakiegokolwiek autorytetu, gdy tymczasem moralność zawodowa duchownego, czy żołnierza to posłuszeństwo właśnie nakazuje.