Życie schwytane w potrzask kompleksu ma jednak jeszcze inną drogę do wolności: sublimację, sztukę, ambicję, karierę.


Życie-schwytane-w-potrzask-kompleksu-jednak-jeszcze-inną-drogę-do-wolnoś-sublimację-sztukę-ambicję-karierę
bruno schulzycieschwytanepotrzaskkompleksujednakjeszczeinnądrogędowolnościsublimacjęsztukęambicjękarieręŻycie schwytaneschwytane ww potrzaskpotrzask kompleksukompleksu mama jednakjednak jeszczejeszcze innąinną drogędrogę dodo wolnościŻycie schwytane wschwytane w potrzaskw potrzask kompleksupotrzask kompleksu makompleksu ma jednakma jednak jeszczejednak jeszcze innąjeszcze inną drogęinną drogę dodrogę do wolnościŻycie schwytane w potrzaskschwytane w potrzask kompleksuw potrzask kompleksu mapotrzask kompleksu ma jednakkompleksu ma jednak jeszczema jednak jeszcze innąjednak jeszcze inną drogęjeszcze inną drogę doinną drogę do wolnościŻycie schwytane w potrzask kompleksuschwytane w potrzask kompleksu maw potrzask kompleksu ma jednakpotrzask kompleksu ma jednak jeszczekompleksu ma jednak jeszcze innąma jednak jeszcze inną drogęjednak jeszcze inną drogę dojeszcze inną drogę do wolności

Jestem wrogiem baletu, który uważam za fałszywą i niedorzeczną sztukę - właściwie już nie sztukę. -Isadora Duncan
jestem-wrogiem-baletu-który-uważam-za-fałszywą-i-niedorzeczną-sztukę-właściwie-już-nie-sztukę
Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka. -Stefan Wyszyński kard
tyle-jest-możliwoś-i-dróg-do-boga-ile-jest-ludzi-bo-bóg-inną-drogę-dla-każdego-człowieka
Filmy mówione? Możecie napisać, że ich nie cierpię. One zniweczą najstarszą sztukę świata, sztukę pantomimy. One unicestwią wielkie piękno milczenia. -Charles Chaplin
filmy-mówione-możecie-napisać-że-ich-nie-cierpię-one-zniweczą-najstarszą-sztukę-świata-sztukę-pantomimy-one-unicestwią-wielkie-piękno