Życie składa się z klatek, które można zatrzymać i uwiecznić.


Życie-składa-ę-z-klatek-które-można-zatrzymać-i-uwiecznić
friedrich nietzscheycieskładasięklatekktóremożnazatrzymaćuwiecznićŻycie składaskłada sięz klatekktóre możnamożna zatrzymaćzatrzymać ii uwiecznićŻycie składa sięskłada się zsię z klatekktóre można zatrzymaćmożna zatrzymać izatrzymać i uwiecznićŻycie składa się zskłada się z klatekktóre można zatrzymać imożna zatrzymać i uwiecznićŻycie składa się z klatekktóre można zatrzymać i uwiecznić

Można utracić wiele, aby zatrzymać w sobie to, co się kocha. -Barbara Rosiek
można-utracić-wiele-aby-zatrzymać-w-sobie-to-co-ę-kocha
Jeżeli kochasz życie, to nie marnuj czasu, bo to jest to, z czego życie się składa. -Benjamin Franklin
jeżeli-kochasz-życie-to-nie-marnuj-czasu-bo-to-jest-to-z-czego-życie-ę-składa
Dlacze­go życie nie jest snem z które­go można się obudzić?   -Krystyna Siesicka
dlacze­go-życie-nie jest snem-z które­go-można ę-obudzić- 
Miłość jest poetycznym złudzeniem, które żeby długo zatrzymać, nie trzeba dotykać palcami jak bańki z mydła, bo zmienia się w kroplę brudnej wody. -Józef Ignacy Kraszewski
miłość-jest-poetycznym-złudzeniem-które-żeby-długo-zatrzymać-nie-trzeba-dotykać-palcami-jak-bańki-z-mydła-bo-zmienia-ę-w-kroplę-brudnej
Nasze życie składa się z kolejnych, koniecznych rezygnacji. -Karol Estreicher
nasze-życie-składa-ę-z-kolejnych-koniecznych-rezygnacji