Życie stało się lep­sze, to­warzysze, życie stało się weselsze.


Życie-stało ę-lep­sze-to­warzysze-życie-stało ę-weselsze
josif wissarionowicz dżugaszwili (józef stalin)yciestało sięlep­szeto­warzyszeżycieweselszeŻycie stało sięstało się lep­szeżycie stało sięstało się weselszeŻycie stało się lep­szeżycie stało się weselsze

Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze.Mi­mo pow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało się mniej bolesne.Dob­rze się stało, że źle się stało.Panie, spraw, aby moje życie stało się tak skromne i proste, jak gra trzcinowego fletu, który Ty wypełniłeś muzyką.Ob­serwują nasze życie ko­muniści za biurkami Zo­bacz, przyj­rzyj się uważnie - to­warzysze ta­cy sami Ko­biecie po­noć nie przystoi schlać się upić i zapomnieć ale cza­sem tak ją boli że za­lewa każde z wspomnień Chodzi wte­dy nawalona wiel­ka pa­ni z mądrą głową zaw­sze chciała być chwalona życie stało się przeszkodą Będzie dzi­siaj najpiękniejsza choć tusz tuż pod okiem starty może trochę niedzisiejsza będzie rzu­cać sprośne żarty Z im­pe­tem ko­goś uderzy zapłacze ko­muś koszulę jej tyl­ko bar­dzo zależy by ktoś ją po­kochał czule