Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze.


Życie-stało-ę-lepsze-towarzysze-życie-stało-ę-weselsze
józef stalinyciestałosięlepszetowarzyszeżycieweselszeŻycie stałostało sięsię lepszeżycie stałostało sięsię weselszeŻycie stało sięstało się lepszeżycie stało sięstało się weselszeŻycie stało się lepszeżycie stało się weselsze

Życie stało się lep­sze, to­warzysze, życie stało się weselsze.Mi­mo pow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało się mniej bolesne.Dob­rze się stało, że źle się stało.Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze.Panie, spraw, aby moje życie stało się tak skromne i proste, jak gra trzcinowego fletu, który Ty wypełniłeś muzyką.Zep­sułeś mo­je za­sady gry Gry którą na­zywa­my życie Te­raz wszys­tko przegrałam nie mam nic a ty stoisz przy mnie jak gdy­by nig­dy nic i mówisz że się nic nie stało że kiedyś zro­zumiem dlacze­go tak postąpiłeś