Życie to ciągłe pożąda­nie - im mniej prag­nień, tym mniej życia.


Życie-to ągłe-pożąda­nie- im mniej-prag­nień-tym-mniej-życia
feliks chwalibógycieto ciągłepożąda­nie im mniejprag­nieńtymmniejżyciaŻycie to ciągłeto ciągłe pożąda­nie im mniej prag­nieńtym mniejmniej życiaŻycie to ciągłe pożąda­nietym mniej życia

Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy.Ciągłe a sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie.Im dogłębniej pojmujesz życie, tym mniej wierzysz w zniweczenie go poprzez śmierć.Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością.Co łatwiejsze, to mniej piękne, a co mniej piękne, to mniej prawdziwe także.Jest tyl­ko jed­na dro­ga do by­cia szczęśli­wym. To ak­ceptac­ja życia ta­kim ja­kie ono jest. Im mniej od życia ocze­kujesz tym więcej zys­ku­jesz. Szczęście to obec­ne, pros­te chwi­le, poz­ba­wione patosu.