Życie to męka. Naj­le­piej się wca­le nie urodzić. Ale to szczęście ma je­den na tysiąc.


Życie-to męka-naj­­piej ę-wca­-nie urodzić-ale to szczęście- ­den-na tysiąc
julian tuwimycieto mękanaj­le­piej sięwca­lenie urodzićale to szczęściema je­denna tysiącŻycie to mękanaj­le­piej się wca­lewca­le nie urodzićale to szczęście ma je­denma je­den na tysiącnaj­le­piej się wca­le nie urodzićale to szczęście ma je­den na tysiąc

Życie to męka. Najlepiej się wcale nie urodzić. Ale to szczęście ma jeden na tysiąc. -Julian Tuwim
Życie-to-męka-najlepiej-ę-wcale-nie-urodzić-ale-to-szczęście-jeden-na-tysiąc
Życie to męka, lepiej by było w ogóle się nie urodzić - jednak takie szczęście ma tylko jeden na tysiąc. -Anonim
Życie-to-męka-lepiej-by-było-w-ogó-ę-nie-urodzić-jednak-takie-szczęście-tylko-jeden-na-tysiąc
Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym. -Joseph Joubert
naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
Dwudzies­ty pier­wszy czer­wca. Wca­le nie jest le­piej. Ani trochę. Ludzie choć widzą - milczą. -Ellia
dwudzies­ty-pier­wszy-czer­wca-wca­-nie jest ­piej-ani trochę-ludzie choć-widzą- milczą
Urodzić się gar­ba­tym Po­lakiem - to wiel­ki pech, ale urodzić się do te­go jeszcze ar­tystą w Pol­sce, to już pech największy. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
urodzić ę-gar­ba­tym-po­lakiem- to wiel­ki-pech-ale-urodzić ę-do te­go-jeszcze-ar­tystą-w pol­sce-to już-pech-największy
Le­piej kochać, a po­tem płakać. Następna bzdu­ra. Wie­rzcie mi, wca­le nie le­piej. Nie po­kazuj­cie mi ra­ju, żeby po­tem go spalić. -Harlan Coben
le­piej-kochać-a po­tem-płakać-następna bzdu­ra-wie­rzcie mi-wca­-nie ­piej-nie po­kazuj­cie-mi ra­ju-żeby-po­tem-go spalić