Życie-to niesa­mowi­-podróż-do wnętrza-gle­by-~ pa­weł-rychlica 
rychcikycieto niesa­mowi­tapodróżdo wnętrzagle­by~ pa­wełrychlica Życie to niesa­mowi­tato niesa­mowi­ta podróżpodróż do wnętrza~ pa­weł rychlica Życie to niesa­mowi­ta podróżto niesa­mowi­ta podróż do wnętrzaŻycie to niesa­mowi­ta podróż do wnętrza

Modlitwa to podróż do własnego wnętrza.Udaj­my się w podróż całod­niową wędrówkę ze słońcem udając szczęście wędruj­my razem pus­ty­nie pok­ry­te piaskiem dżun­gle zarośnięte mias­ta przeludnione opus­toszałe wsie udaj­my się w podróż chwyć mnie za dłoń wyszep­czę cel wyprawy po­wiem ci w sekrecie słuchaj wiem że gdzieś tam na końcu cze­ka na nas skarb uk­ry­ty zręcznie cze­ka na nas Kiedyś wyz­nała, że chciałaby od­być podróż do wnętrza Ziemi... Przy­jaciele ku­pili jej trumnę.to niesamowite.... ile ra­zy człowiek może dać się skrzyw­dzić, udając że to os­tatni już raz. to niesamowite.... ile można uro­nic łez, mówiąc że to łzy szczęścia. to niesamowite.... ile można kochać, uk­ry­wając ta miłość lub kochać bez wzajemności. to niesa­mowi­te.... ile można przet­rwać cier­pień tyl­ko po to by móc dojść do ce­lu. to niesa­mowi­te.... ile słów idzie w niepa­mięć, a ile czynów prag­niemy zapomnieć