Życie to nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nych i przyjmowanych.


Życie-to nieus­tanna-szkoła-lek­cji-udziela­nych-i przyjmowanych
czesław banachycieto nieus­tannaszkołalek­cjiudziela­nychi przyjmowanychŻycie to nieus­tannato nieus­tanna szkołaszkoła lek­cjilek­cji udziela­nychudziela­nych i przyjmowanychŻycie to nieus­tanna szkołato nieus­tanna szkoła lek­cjiszkoła lek­cji udziela­nychlek­cji udziela­nych i przyjmowanychŻycie to nieus­tanna szkoła lek­cjito nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nychszkoła lek­cji udziela­nych i przyjmowanychŻycie to nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nychto nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nych i przyjmowanych

Życie to nieustanna szkoła lekcji udzielanych i przyjmowanych. -Czesław Banach
Życie-to-nieustanna-szkoła-lekcji-udzielanych-i-przyjmowanych
Ład­ne dziew­czy­ny są jak wy­bory pre­zyden­ckie. Nieus­tanna wal­ka między re­pub­li­kańską głową, a de­mok­ra­tyczną dupą. -Jakub Ćwiek
Ład­ne-dziew­czy­ny-są jak wy­bory-pre­zyden­ckie-nieus­tanna wal­ka-między-re­pub­li­kańską-głową-a de­mok­ra­tyczną