Życie to błędne koło, z tą jedną różnicą, że z każdym dniem coraz większe.


Życie-to-błędne-koło-z-tą-jedną-różnicą-że-z-każdym-dniem-coraz-większe
kamil ejsymontycietobłędnekołojednąróżnicążekażdymdniemcorazwiększebłędne kołotą jednąjedną różnicąz każdymkażdym dniemdniem corazcoraz większeŻycie to błędnez tą jednątą jedną różnicąże z każdymz każdym dniemkażdym dniem corazdniem coraz większeŻycie to błędne kołoz tą jedną różnicąże z każdym dniemz każdym dniem corazkażdym dniem coraz większeże z każdym dniem corazz każdym dniem coraz większe

Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra. -Edward Stachura
Życie-to-jest-teatr-mówisz-ągle-opowiadasz-maski-coraz-inne-coraz-mylne-ę-nakłada-wszystko-to-zabawa-wszystko-to-jest-jedna-gra-przy-otwartych-i
Może to było błędne koło, Ale po­jazd jechał. -Andrea
może-to było-błędne-koło-ale-po­jazd-jechał
Życie składa się z coraz większych nakładów i z coraz mniejszych zysków, kończy się zaś siedzeniem w fotelu z nieruchomo utkwionym wzrokiem. -Jonathan Carroll
Życie-składa-ę-z-coraz-większych-nakładów-i-z-coraz-mniejszych-zysków-kończy-ę-zaś-siedzeniem-w-fotelu-z-nieruchomo-utkwionym-wzrokiem
Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi. -Adalbert Balling
radość-jest-jak-kamień-który-wrzucony-do-wody-zatacza-coraz-większe-kręgi
Z każdym dniem uczę się jak z pożyt­kiem trwo­nić czas. -Riot
z każdym-dniem-uczę ę-jak z pożyt­kiem-trwo­ć-czas