Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jesteśmy zajęci układaniem planów.


Życie-to-coś-co-dzieje-ę-obok-nas-gdy-jesteśmy-zaję-układaniem-planów
john lennonycietocoścodziejesięoboknasgdyjesteśmyzajęciukładaniemplanówco dziejedzieje sięsię obokobok nasgdy jesteśmyjesteśmy zajęcizajęci układaniemukładaniem planówŻycie to cośco dzieje siędzieje się oboksię obok nasgdy jesteśmy zajęcijesteśmy zajęci układaniemzajęci układaniem planówco dzieje się obokdzieje się obok nasgdy jesteśmy zajęci układaniemjesteśmy zajęci układaniem planówco dzieje się obok nasgdy jesteśmy zajęci układaniem planów

Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jes­teśmy zajęci układa­niem planów. -John Lennon
Życie-to coś-co dzieje ę-obok-nas-gdy-jes­teśmy-zaję-układa­niem-planów
Życie to coś, co upływa, kiedy jesteśmy zajęci snuciem planów na przyszłość -nieznany
Życie-to-coś-co-upływa-kiedy-jesteśmy-zaję-snuciem-planów-na-przyszłość
Bez­silność, gdy coś dzieje się po­za na­mi, bez­radność - gdy nie dzieje się w nas. -Papillondenuit
bez­silność-gdy-coś-dzieje ę-po­za-na­mi-bez­radność- gdy-nie dzieje ę-w nas
Życie jest czymś, co przydarza się nam w czasie, kiedy jesteśmy zajęci planowaniem innych rzeczy -Anthony de Mello
Życie-jest-czymś-co-przydarza-ę-nam-w-czasie-kiedy-jesteśmy-zaję-planowaniem-innych-rzeczy