Życie to jeden długi proces męczenia się.


Życie-to-jeden-długi-proces-męczenia-ę
samuel butlerycietojedendługiprocesmęczeniasięjeden długidługi procesproces męczeniamęczenia sięŻycie to jedenjeden długi procesdługi proces męczeniaproces męczenia sięŻycie to jeden długijeden długi proces męczeniadługi proces męczenia sięŻycie to jeden długi procesjeden długi proces męczenia się

Długi sen, krótkie życie.Pol­ska rzeczywistość długi weekend - krótkie życie (spra­wił Dark Smurf) Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna.Życie samo w sobie nie jest ani dobre ani złe; jest miejscem na dobro i na zło, wedle tego, czym je zapełnicie. A jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoście poznali: jeden dzień podobny jest do wszystkich.Życie to męka. Najlepiej się wcale nie urodzić. Ale to szczęście ma jeden na tysiąc.Ci, którzy wciąż zastanawiają się zanim uczynią jeden krok, spędzają życie, stojąc na jednej nodze.