Życie to jeden długi proces męczenia się.


Życie-to-jeden-długi-proces-męczenia-ę
samuel butlerycietojedendługiprocesmęczeniasięjeden długidługi procesproces męczeniamęczenia sięŻycie to jedenjeden długi procesdługi proces męczeniaproces męczenia sięŻycie to jeden długijeden długi proces męczeniadługi proces męczenia sięŻycie to jeden długi procesjeden długi proces męczenia się

Długi sen, krótkie życie. -Anonim
długi-sen-krótkie-życie
Pol­ska rzeczywistość długi weekend - krótkie życie (spra­wił Dark Smurf)  -onejka
pol­ska-rzeczywistość-długi-weekend- krótkie-życie-spra­wił-dark-smurf 
Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna. -Marek Aureliusz
jeden-bowiem-jest-świat-a-składa-ę-nań-wszystko-i-bóg-jeden-we-wszystkim-i-jedna-materia-i-jedno-prawo-i-jeden-rozum-wspólny-wszystkim
Życie to męka. Najlepiej się wcale nie urodzić. Ale to szczęście ma jeden na tysiąc. -Julian Tuwim
Życie-to-męka-najlepiej-ę-wcale-nie-urodzić-ale-to-szczęście-jeden-na-tysiąc
Ci, którzy wciąż zastanawiają się zanim uczynią jeden krok, spędzają życie, stojąc na jednej nodze. -Anthony de Mello
ci-którzy-wciąż-zastanawiają-ę-zanim-uczynią-jeden-krok-spędzają-życie-stojąc-na-jednej-nodze