Życie to męka. Najlepiej się wcale nie urodzić. Ale to szczęście ma jeden na tysiąc.


Życie-to-męka-najlepiej-ę-wcale-nie-urodzić-ale-to-szczęście-jeden-na-tysiąc
julian tuwimycietomękanajlepiejsięwcalenieurodzićaleszczęściejedennatysiącnajlepiej sięsię wcalewcale nienie urodzićszczęście mama jedenjeden nana tysiącŻycie to mękanajlepiej się wcalesię wcale niewcale nie urodzićale to szczęścieszczęście ma jedenma jeden najeden na tysiącnajlepiej się wcale niesię wcale nie urodzićale to szczęście maszczęście ma jeden nama jeden na tysiącnajlepiej się wcale nie urodzićale to szczęście ma jedenszczęście ma jeden na tysiąc

Życie to męka, lepiej by było w ogóle się nie urodzić - jednak takie szczęście ma tylko jeden na tysiąc.Życie to męka. Naj­le­piej się wca­le nie urodzić. Ale to szczęście ma je­den na tysiąc.Istnieje tysiąc powodów do pesymizmu, ale tylko jeden do optymizmu, ale ten jeden wystarczy; Pan jest z nami.Istnieje tylko jeden oryginał miłości, ale tysiąc różnych kopii.Najlepiej nie urodzić się, lub też najprędzej przekroczyć wrota.Najlepiej nie urodzić się lub też jak najprędzej przekroczyć wrota Hadesu.