Życie to podróż, nie dom.


Życie-to-podróż-nie-dom
feliks feldheimycietopodróżniedomnie domŻycie to podróż

Życie to podróż. Codzien­nie pa­kuje­my się ... w no­we tarapaty.Życie to podróż powrotna do domu.Jeśli życie to podróż samolotem, to mi właśnie urwało skrzydła.Opuszczam to życie nie jak się opuszcza włas­ny dom lecz gospodę.Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody.