Życie to podróż powrotna do domu.


Życie-to-podróż-powrotna-do-domu
herman melvilleycietopodróżpowrotnadodomupodróż powrotnapowrotna dodo domuŻycie to podróżpodróż powrotna dopowrotna do domuŻycie to podróż powrotnapodróż powrotna do domuŻycie to podróż powrotna do

Życie to podróż, nie dom.Jeśli życie to podróż samolotem, to mi właśnie urwało skrzydła.Życie to podróż. Codzien­nie pa­kuje­my się ... w no­we tarapaty.Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody.Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody