Życie to tylko trwoga przed nicością i śmiercią.


Życie-to-tylko-trwoga-przed-nicośą-i-śmiercią
emil zegadłowiczycietotylkotrwogaprzednicościąśmierciątylko trwogatrwoga przedprzed nicościąnicością ii śmierciąŻycie to tylkotylko trwoga przedtrwoga przed nicościąprzed nicością inicością i śmierciąŻycie to tylko trwogatylko trwoga przed nicościątrwoga przed nicością iprzed nicością i śmierciąŻycie to tylko trwoga przedtylko trwoga przed nicością itrwoga przed nicością i śmiercią

Życie to tylko trwoga przed śmiercią i nicością. -Emil Zegadłowicz
Życie-to-tylko-trwoga-przed-śmiercią-i-nicośą
Lęk przed śmiercią oznacza, że kocha się życie. -Anonim
lęk-przed-śmiercią-oznacza-że-kocha-ę-życie
Miłość oddala nie tylko strach przed śmiercią, ale i myśl o niej. -Lew Tołstoj
miłość-oddala-nie-tylko-strach-przed-śmiercią-ale-i-myśl-o-niej
Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią; Mężny kosztuje jej tylko raz jeden. Cowards die many tiems before their deaths; The valiant never taste of death but once. -William Shakespeare
lękliwy-stokroć-umiera-przed-śmiercią-mężny-kosztuje-jej-tylko-raz-jeden-cowards-die-many-tiems-before-their-deaths-the-valiant-never-taste-of
Raczej koniec z trwogą niż trwoga bez końca! -Anonim
raczej-koniec-z-trwogą-ż-trwoga-bez-końca