Życie w kredycie to baj­ka o micie By­cia bogatym z ka­sy obdartym 


Życie-w kredycie-to-baj­ka-o micie-by­cia-bogatym-z-ka­sy-obdartym 
taktojaxyciew kredycietobaj­kao micieby­ciabogatymka­syobdartym Życie w kredyciebaj­ka o micieo micie by­ciaby­cia bogatymbogatym zz ka­syka­sy obdartym w kredycie to baj­kabaj­ka o micie by­ciao micie by­cia bogatymby­cia bogatym zbogatym z ka­syz ka­sy obdartym Życie w kredycie to baj­kaw kredycie to baj­ka o miciebaj­ka o micie by­cia bogatymo micie by­cia bogatym zby­cia bogatym z ka­sybogatym z ka­sy obdartym Życie w kredycie to baj­ka o miciew kredycie to baj­ka o micie by­ciabaj­ka o micie by­cia bogatym zo micie by­cia bogatym z ka­syby­cia bogatym z ka­sy obdartym 

A cóż to jest za baj­ka? Wszys­tko to być może! Praw­da, jed­nakże ja to między baj­ki włożę.o ty gno­ju porzuć żonę ty gnojówko nie porzucę suf­ler na to  głośno rzecze a leż Do­nie Kichociku toż na świecie mno­gość cała tych wiat­raków i klęczników* wstańże z kolan baj­ki in­nej szu­kać sobie kluczem zaw­sze była ona nieświęco­ne cze­ka święta baj­ka w baj­ce jest zaklęta Życie to nie baj­ka, każdy o tym wie. Bajkę można powtórzyć- życia nies­te­ty nie...- wyob­raź so­bie że życie to nie baj­ko­wo-słod­ki sen! - aww... to już wiem! - co wiesz? - że nig­dy nie spałam! Nie dzwoń, to pomyłka, chociaż gdzieś jest podobno taka jedna dziwka, nazywa się Pitz Patrycja i jest tak strasznie prawie jak ty brzydka, że może do niej zadzwoń i się zapytaj, bo ja nie, bo ja teraz idę do Centrum Galerii oddać się na manekin, sorry baj baj spierdalaj, dzięki za twoje zasrane komplementy.