Życie w prostocie to jedyne płuca, którymi świat może jeszcze oddychać.


Życie-w-prostocie-to-jedyne-płuca-którymi-świat-może-jeszcze-oddychać
phil bosmansycieprostocietojedynepłucaktórymiświatmożejeszczeoddychaćŻycie ww prostociejedyne płucaktórymi światświat możemoże jeszczejeszcze oddychaćŻycie w prostocieprostocie to jedynektórymi świat możeświat może jeszczemoże jeszcze oddychaćw prostocie to jedyneprostocie to jedyne płucaktórymi świat może jeszczeświat może jeszcze oddychaćŻycie w prostocie to jedynew prostocie to jedyne płucaktórymi świat może jeszcze oddychać

chlapnął srebrem mie­rzwiąc zuchwa­le piórka dreszczem przeszywa dość przy­jem­nie pobudzając w płuca się zagłębia bo mam nim oddychać op­la­ta pa­zur­ki nie mrożąc myśli ma je w sidłach od do na­wet lu­bię ten chłod­ny romans Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro.Tyl­ko roz­bi­tek, który uniknął śmier­ci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dla­tego, że może oddychać.Przyjaźń to jedyne spoiwo, które trzyma świat w kupie.Bóg chce, aby twoje życie upływało w takim otoczeniu, gdzie będziesz mogła oddychać Bożą atmosferą.cza­sem coś we mnie pęka jak­by chciało sa­mo oddychać roz­winąć płat­ki jak skrzydła pójść bo­so w śla­dy la­ta po łąkach coś drży jeszcze w środku i tli się a jednak boi się chłodu ale gdzieś tam pod nie pier­wszym już śniegiem ser­ce jeszcze całe mam w pąkach