Życie w prostocie to jedyne płuca, którymi świat może jeszcze oddychać.


Życie-w-prostocie-to-jedyne-płuca-którymi-świat-może-jeszcze-oddychać
phil bosmansycieprostocietojedynepłucaktórymiświatmożejeszczeoddychaćŻycie ww prostociejedyne płucaktórymi światświat możemoże jeszczejeszcze oddychaćŻycie w prostocieprostocie to jedynektórymi świat możeświat może jeszczemoże jeszcze oddychaćw prostocie to jedyneprostocie to jedyne płucaktórymi świat może jeszczeświat może jeszcze oddychaćŻycie w prostocie to jedynew prostocie to jedyne płucaktórymi świat może jeszcze oddychać

Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro. -Christian Morgenstern
radość-i-uśmiech-są-jak-okno-i-drzwi-którymi-może-przedostać-ę-w-życie-człowieka-nieskończone-dobro
Tyl­ko roz­bi­tek, który uniknął śmier­ci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dla­tego, że może oddychać. -Kōbō Abe
tyl­ko-roz­bi­tek-który-uniknął-śmier­-na ącym-okręcie-może-pojąć-psychikę-człowieka-który-śmieje ę-wyłącznie-dla­tego
Przyjaźń to jedyne spoiwo, które trzyma świat w kupie. -Woodrow Wilson
przyjaźń-to-jedyne-spoiwo-które-trzyma-świat-w-kupie
Bóg chce, aby twoje życie upływało w takim otoczeniu, gdzie będziesz mogła oddychać Bożą atmosferą. -Elżbieta bł
bóg-chce-aby-twoje-życie-upływało-w-takim-otoczeniu-gdzie-będziesz-mogła-oddychać-bożą-atmosferą