Życie wciąż na nowo pisze scenariusze szczęścia. Szkoda, że na ludzkiej skórze.


Życie-wciąż-na-nowo-pisze-scenariusze-szczęścia-szkoda-że-na-ludzkiej-skórze
antoni regulskiyciewciążnanowopiszescenariuszeszczęściaszkodażeludzkiejskórzeŻycie wciążwciąż nana nowonowo piszepisze scenariuszescenariusze szczęściaże nana ludzkiejludzkiej skórzeŻycie wciąż nawciąż na nowona nowo piszenowo pisze scenariuszepisze scenariusze szczęściaże na ludzkiejna ludzkiej skórzeŻycie wciąż na nowowciąż na nowo piszena nowo pisze scenariuszenowo pisze scenariusze szczęściaże na ludzkiej skórzeŻycie wciąż na nowo piszewciąż na nowo pisze scenariuszena nowo pisze scenariusze szczęścia

Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.To życie piszę nasze sce­nariu­sze. Nig­dy nie ustępuj wal­ki o ka­wałek szczęścia, jeśli kiedyś ktoś Ci go odeb­rał. Bo szczęście to życie. War­to pocze­kać ..................................................................  piszę list słowa ty­le ich jak zaw­rzeć w nich miłość i smutek piszę list w świet­le dnia blas­ku księżyca tak da­leko jesteś za rogiem mi­lionem kroków biegłem do ciebie wciąż umyka twój cichy dom piszę list by jut­ro zbudzić snem i słów tęsknieniem Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie Szkoda, że szczęścia nie można znaleźć na drodze do niego.