Życie większości ludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniem ich grup koleżeńskich.


Życie-większoś-ludzi-jest-bezpośrednim-odzwierciedleniem-ich-grup-koleżeńskich
anthony robbinsyciewiększościludzijestbezpośrednimodzwierciedleniemichgrupkoleżeńskichŻycie większościwiększości ludziludzi jestjest bezpośrednimbezpośrednim odzwierciedleniemodzwierciedleniem ichich grupgrup koleżeńskichŻycie większości ludziwiększości ludzi jestludzi jest bezpośrednimjest bezpośrednim odzwierciedleniembezpośrednim odzwierciedleniem ichodzwierciedleniem ich grupich grup koleżeńskichŻycie większości ludzi jestwiększości ludzi jest bezpośrednimludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniemjest bezpośrednim odzwierciedleniem ichbezpośrednim odzwierciedleniem ich grupodzwierciedleniem ich grup koleżeńskichŻycie większości ludzi jest bezpośrednimwiększości ludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniemludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniem ichjest bezpośrednim odzwierciedleniem ich grupbezpośrednim odzwierciedleniem ich grup koleżeńskich

W ostatecznej analizie miłość jest tylko odzwierciedleniem wartości człowieka, odbitym od innych ludzi.Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi.Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani staran­nie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi.Najsprawiedliwsza opinia o większości kobiet jest obrazą dla ich wyjątków.Dzień powszedni większości ludzi jest cichym bohaterstwem na raty.Tragedia losu większości ludzi jest to, ze umierają zanim się narodzili.