Życie wieczne byłoby tak samo uciążliwe, jak nie spać przez całe życie.


Życie-wieczne-byłoby-tak-samo-uciążliwe-jak-nie-spać-przez-całe-życie
antoni czechowyciewiecznebyłobytaksamouciążliwejakniespaćprzezcałeżycieŻycie wiecznewieczne byłobybyłoby taktak samosamo uciążliwejak nienie spaćspać przezprzez całecałe życieŻycie wieczne byłobywieczne byłoby takbyłoby tak samotak samo uciążliwejak nie spaćnie spać przezspać przez całeprzez całe życieŻycie wieczne byłoby takwieczne byłoby tak samobyłoby tak samo uciążliwejak nie spać przeznie spać przez całespać przez całe życieŻycie wieczne byłoby tak samowieczne byłoby tak samo uciążliwejak nie spać przez całenie spać przez całe życie

Szczęście przez całe życie! Nikt by tego nie mógł znieść, to byłoby piekło na ziemi.Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.Bez względu na to, jak żmudne jest życie ludzi dobrych, jest ono znacznie mniej uciążliwe niż życie ludzi złych.Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać.Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie.