Życzenia kochanka dają się w gruncie rzeczy wyjaśnić ciekawością. To ona jest sprężyną serca.


Życzenia-kochanka-dają-ę-w-gruncie-rzeczy-wyjaść-ciekawośą-to-ona-jest-sprężyną-serca
ninon de lenclosyczeniakochankadająsięgruncierzeczywyjaśnićciekawościątoonajestsprężynąsercaŻyczenia kochankakochanka dajądają sięw grunciegruncie rzeczyrzeczy wyjaśnićwyjaśnić ciekawościąona jestjest sprężynąsprężyną sercaŻyczenia kochanka dająkochanka dają siędają się wsię w grunciew gruncie rzeczygruncie rzeczy wyjaśnićrzeczy wyjaśnić ciekawościąona jest sprężynąjest sprężyną sercaŻyczenia kochanka dają siękochanka dają się wdają się w grunciesię w gruncie rzeczyw gruncie rzeczy wyjaśnićgruncie rzeczy wyjaśnić ciekawościąona jest sprężyną sercaŻyczenia kochanka dają się wkochanka dają się w grunciedają się w gruncie rzeczysię w gruncie rzeczy wyjaśnićw gruncie rzeczy wyjaśnić ciekawością

Życze­nia kochan­ka dają się w grun­cie rzeczy wy­jaśnić cieka­wością. To ona jest sprężyną serca.Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość.Kochająca kobieta jest w znacznej mierze dziełem kochanka, a im wybitniejszy kochanek, tym i ona jest wartościowsza: bo największym szczęściem mężczyzny jest odnajdować się w ukochanej.Wszystko co pospolicie nazywa się przeszłością, jest w gruncie rzeczy tylko stonowaną odmianą teraźniejszości.W gruncie rzeczy człowiek nigdy nie wierzy w rzeczy ostateczne. Wie, że zdarzyły się innym, ale siebie nie potrafi w nich umiejscowić.Szacunek dla siebie – coś, co w gruncie rzeczy jest bezcenne.