Życzenie zmęczonej ludzkości: wieczny odpoczynek. Pewnego dnia ma się dość. Przestaje się czekać na cokolwiek, na kogokolwiek. Najpierw ma się dość innych, a potem ma się dość siebie.


Życzenie-zmęczonej-ludzkoś-wieczny-odpoczynek-pewnego-dnia-ę-dość-przestaje-ę-czekać-na-cokolwiek-na-kogokolwiek-najpierw-ę-dość
anna kowalskayczeniezmęczonejludzkościwiecznyodpoczynekpewnegodniasiędośćprzestajeczekaćnacokolwiekkogokolwieknajpierwdośćinnychpotemsiebieŻyczenie zmęczonejzmęczonej ludzkościwieczny odpoczynekpewnego dniadnia masię dośćprzestaje sięsię czekaćczekać nana cokolwiekna kogokolwieknajpierw masię dośćdość innychpotem masię dośćdość siebieŻyczenie zmęczonej ludzkościpewnego dnia madnia ma sięma się dośćprzestaje się czekaćsię czekać naczekać na cokolwieknajpierw ma sięma się dośćsię dość innycha potem mapotem ma sięma się dośćsię dość siebie

Kochać to znaczy dać to­bie moją ra­dość, to two­ja ra­dość dla mnie; to nasza ra­dość dla innych. -Henri Grouès (Abbé Pierre)
kochać-to znaczy-dać-to­bie-moją-ra­dość-to two­ja-ra­dość-dla-mnie-to nasza-ra­dość-dla-innych
Nadchodzi taki czas, kiedy problem jest dość duży, by go zauważyć, i dość mały, by można go było rozwiązać. -Mike Leavitt
nadchodzi-taki-czas-kiedy-problem-jest-dość-ży-by-go-zauważyć-i-dość-ły-by-można-go-było-rozwiązać
Nie ma łez dość gorzkich na opłakanie rozłąki. I nie ma źrenic dość wielkich na zamknięcie żalu o zdradę. -Maria Kuncewicz
nie-łez-dość-gorzkich-na-opłakanie-rozłąki-i-nie-źrenic-dość-wielkich-na-zamknięcie-żalu-o-zdradę
Szczęście jest ab­strak­cją. Szczęście to fra­zeolo­gizm. Is­tnieje tyl­ko ra­dość. Ra­dość trwa chwilę. 20.11.15  -Lola_♡
szczęście-jest ab­strak­cją-szczęście to fra­zeolo­gizm-is­tnieje tyl­ko-ra­dość-ra­dość trwa-chwilę-201115