Żyd chrzczony, chłop nobilitowany, wilk chowany - rzadko natury swojej zapamiętywają.


Żyd-chrzczony-chłop-nobilitowany-wilk-chowany-rzadko-natury-swojej-zapamiętywają
jan ŻabczycydchrzczonychłopnobilitowanywilkchowanyrzadkonaturyswojejzapamiętywająŻyd chrzczonychłop nobilitowanywilk chowanychowanyrzadkorzadko naturynatury swojejswojej zapamiętywająwilk chowanyrzadko naturyrzadko natury swojejnatury swojej zapamiętywająrzadko natury swojejrzadko natury swojej zapamiętywająrzadko natury swojej zapamiętywają

Absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i ze swojej własnej natury płynie równo i bez związku z czymkolwiek zewnętrznym. -Isaac Newton
absolutny-prawdziwy-i-matematyczny-czas-sam-z-siebie-i-ze-swojej-własnej-natury-płynie-równo-i-bez-związku-z-czymkolwiek-zewnętrznym
Bogowie z samej swojej natury cieszą się nieśmiertelnością w najgłębszym spokoju, obcy sprawom naszym, od których są całkowicie oderwani. -Tytus Carus Lukrecjusz
bogowie-z-samej-swojej-natury-cieszą-ę-nieśmiertelnośą-w-najgłębszym-spokoju-obcy-sprawom-naszym-od-których-są-całkowicie-oderwani
Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury. -Demokryt
ludzie-stają-ę-dobrzy-przez-ćwiczenie-i-praktykowanie-dobroci-rzadko-zdarza-ę-człowiek-dobry-z-natury
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury
Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań - nigdy nie będziesz bogaty. -Epikur
jeżeli-będziesz-żył-wedle-swojej-natury-nigdy-nie-będziesz-biedny-żeli-wedle-ludzkich-mniemań-nigdy-nie-będziesz-bogaty