Żyd chrzczony, chłop nobilitowany, wilk chowany - rzadko natury swojej zapamiętywają.


Żyd-chrzczony-chłop-nobilitowany-wilk-chowany-rzadko-natury-swojej-zapamiętywają
jan ŻabczycydchrzczonychłopnobilitowanywilkchowanyrzadkonaturyswojejzapamiętywająŻyd chrzczonychłop nobilitowanywilk chowanychowanyrzadkorzadko naturynatury swojejswojej zapamiętywająwilk chowanyrzadko naturyrzadko natury swojejnatury swojej zapamiętywająrzadko natury swojejrzadko natury swojej zapamiętywająrzadko natury swojej zapamiętywają

Absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i ze swojej własnej natury płynie równo i bez związku z czymkolwiek zewnętrznym.Bogowie z samej swojej natury cieszą się nieśmiertelnością w najgłębszym spokoju, obcy sprawom naszym, od których są całkowicie oderwani.Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury.Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury.Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań - nigdy nie będziesz bogaty.