Żydzi są bardzo sprytnym narodem, lecz nie dość sprytnym, aby swój spryt powściągnąć.


Żydzi-są-bardzo-sprytnym-narodem-lecz-nie-dość-sprytnym-aby-swój-spryt-powśągnąć
herbert george wellsydzibardzosprytnymnarodemleczniedośćsprytnymabyswójsprytpowściągnąćŻydzi sąsą bardzobardzo sprytnymsprytnym narodemlecz nienie dośćdość sprytnymaby swójswój sprytspryt powściągnąćŻydzi są bardzosą bardzo sprytnymbardzo sprytnym narodemlecz nie dośćnie dość sprytnymaby swój sprytswój spryt powściągnąćŻydzi są bardzo sprytnymsą bardzo sprytnym narodemlecz nie dość sprytnymaby swój spryt powściągnąćŻydzi są bardzo sprytnym narodem

Głupiec może namalować obraz, ale trzeba być sprytnym, by go sprzedać.Polacy! Ośmielcie się, aby raz być narodem, a narodem prawdziwie wolnym.Sprytnym ludziom właśnie na głupstwach powija się noga. Im człowiek sprytniejszy, tym mniej podejrzewa, że spróbują łapać go na plewy. Człowieka najsprytniejszego trzeba właśnie na plewy łapać.Nie to jest ważne, aby krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.Aby nie być bardzo nieszczęśliwym, najlepiej jest nie żądać, aby się było bardzo szczęśliwym.Spryt jest pierwszym ograniczeniem umysłu. Spryt mówi człowiekowi czego mu nie wolno robić, ponieważ to nie byłoby sprytne.