Żyj na sto wszech miar począwszy od procent.


Żyj-na sto-wszech-miar-począwszy-od procent
brunoyjna stowszechmiarpocząwszyod procentŻyj na stona sto wszechwszech miarmiar począwszypocząwszy od procentŻyj na sto wszechna sto wszech miarwszech miar począwszymiar począwszy od procentŻyj na sto wszech miarna sto wszech miar począwszywszech miar począwszy od procentŻyj na sto wszech miar począwszyna sto wszech miar począwszy od procent

Przepis na artystę: jeden procent talentu, dziewięć procent szczęścia i dziewięćdziesiąt procent pracy.Na oburzenie moralne w większości przypadków składa się dwa procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści.Na oburzenie moralne składa się 2 procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści.Geniusz to 1 procent wzlotu i 99 procent potu.- Co ma pan za­miar ro­bić po od­sie­dze­niu trzech wy­roków po 95 lat za roz­maite przestępstwa? - Hmm... Mam za­miar pra­cować z dziećmi! Nasza Ziemia to jest płaska, wiem na pew­no, na sto procent. Każdy, kto inaczej myśli, niech owi­nie se łeb kocem. Bo jak nie daj Boże w kosmos te­go dur­nia by wysłali to po drodze by se głowe o fir­ma­ment wnet rozwalił.