Żyj nieco skromniej niż możesz. Miej więcej niż pokazujesz.


Żyj-nieco-skromniej-ż-możesz-miej-więcej-ż-pokazujesz
anonimyjniecoskromniejniżmożeszmiejwięcejpokazujeszŻyj nieconieco skromniejskromniej niżniż możeszmiej więcejwięcej niżniż pokazujeszŻyj nieco skromniejnieco skromniej niżskromniej niż możeszmiej więcej niżwięcej niż pokazujeszŻyj nieco skromniej niżnieco skromniej niż możeszmiej więcej niż pokazujeszŻyj nieco skromniej niż możesz

Jeśli przychodzisz więcej niż raz, w jed­no miej­sce, z tą samą osobą to myślę, że nie możesz już nig­dy po­wie­dzieć, że to tyl­ko two­je miejsce. -Lauren Kate
jeśli-przychodzisz-więcej-ż-raz-w jed­no-miej­sce-z tą samą-osobą-to myślę-że nie możesz-już-nig­dy-po­wie­dzieć
Nie ma ani jednej kobiety, która nie wolałaby być potraktowana nieco szorstko niż z przesadnym taktem. Niezaradność mężczyzn ratuje więcej serc niż cnota. -Ninon De Lenclos
nie-ani-jednej-kobiety-która-nie-wolałaby-być-potraktowana-nieco-szorstko-ż-z-przesadnym-taktem-niezaradność-mężczyzn-ratuje-więcej-serc-ż
Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy. -Andrzej Maksymilian Fredro
jak-otyłość-ciału-więcej-zawadza-ż-pomaga-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ąży-ż-cieszy
Jako ciała otyłe więcej zawady niż pomocy mają, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ocięży, niż ucieszy. -Andrzej Maksymilian Fredro
jako-ciała-otyłe-więcej-zawady-ż-pomocy-mają-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ocięży-ż-ucieszy