Żyj nim um­rzesz... - An­dy Biersack.


Żyj-nim-um­rzesz- an­dy-biersack
patka5463yjnimum­rzesz an­dybiersackŻyj nimnim um­rzesz an­dy biersackŻyj nim um­rzesz

Za­nim za­bie­rzesz się za ra­towa­nie ludzkości - zejdź z ko­nia i ura­tuj choć jed­ne­go człowieka.Nie żyj na pa­mięć - żyj bez pamięci. Ale tak, by nikt przez Ciebie nie płakał.Cały świat za­pier­da­la w złym kierun­ku. Człowieku, bierz mnie za rękę, wrzućmy w kie­szeń nasze marze­nia, narzućmy na siebie pe­lery­ny sza­leństwa i żyj­my. Żyj­my rzeczywiście.•  Możesz uśpić ser­ce, ale nie od­bie­rzesz mu snów.Początek życia jest tyl­ko raz , wysza­lej sie dopóki um­rzesz .