Żyj tak, abyś umierając, nicze­go nie żałował.


Żyj-tak-abyś-umierając-nicze­go-nie żałował
patrick poivre d'arvoryjtakabyśumierającnicze­gonie żałowałŻyj takabyś umierającnicze­go nie żałował

Abyś źle nie umarł, żyj dobrze: jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów!Nie żyj na pa­mięć - żyj bez pamięci. Ale tak, by nikt przez Ciebie nie płakał.Jeśli chcesz znaleźć Boga, musisz milczeć i słuchać, abyś nauczył się języka i abyś się nim posługiwał, abyś stał się odpowiedzią na Jego słowo.Wy­ciągam do ciebie dłoń w noc straszliwą noc i czuję jej głodu syk Chciałabym tak abyś był abyś mi w mym sercu tlił... A na licu żebyś uj­rzeć mógł pąki róż te przez ciebie i dla ciebie... Gdy­by nie te 20 km...Nie kochaj­my na siłę bo ktoś i tak będzie nie­szczęśli­wy... a życie ma­my tyl­ko jed­no, więc żyj­my tak jak chce­my bo nikt za nas życia nie przeżyje.Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.