Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie


Żyj-tak-jakbyś-miał-umrzeć-jutro-ucz-ę-tak-jakbyś-miał-żyć-wiecznie
mahatma gandhiyjtakjakbyśmiałumrzećjutrouczsiężyćwiecznieŻyj takjakbyś miałmiał umrzećumrzeć jutroucz sięsię takjakbyś miałmiał żyćżyć wieczniejakbyś miał umrzećmiał umrzeć jutroucz się takjakbyś miał żyćmiał żyć wieczniejakbyś miał umrzeć jutrojakbyś miał żyć wiecznie

Ucz się, jakbyś miał życie wieczne. Żyj, jakbyś miał umrzeć jutro.Żyj z ludźmi, jakbyś był widziany przez Boga; z Bogiem rozmawiaj, jakbyś był słuchany przez ludzi.Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie.Zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie, tak jak zresztą każdy myślał w czasach Beatlesów. Nieprawdaż? Któż myślał, że przyjdzie nam umrzeć?Gdy­bym też miał dar pro­roko­wania i znał wszys­tkie ta­jem­ni­ce, i po­siadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry prze­nosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.Zachowuj się tak, jakbyś już był szczęśliwy, a zobaczysz, że faktycznie będziesz szczęśliwy