Żyj teraźniejszością i idź z biegiem wydarzeń.


Żyj-teraźniejszośą-i-idź-z-biegiem-wydarzeń
anonimyjteraźniejszościąidźbiegiemwydarzeńŻyj teraźniejszościąteraźniejszością ii idźidź zz biegiembiegiem wydarzeńŻyj teraźniejszością iteraźniejszością i idźi idź zidź z biegiemz biegiem wydarzeńŻyj teraźniejszością i idźteraźniejszością i idź zi idź z biegiemidź z biegiem wydarzeńŻyj teraźniejszością i idź zteraźniejszością i idź z biegiemi idź z biegiem wydarzeń

Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swoich pragnień, lecz swoje pragnienia naginaj do biegu wydarzeń - a będziesz szczęśliwy.Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swoich pragnień, lecz swoje pragnienia naginaj do biegu wydarzeń - a będziesz szczęśliwym.Idź książeczko między ludzi Idź i myśli piękne budź! Nie żyj na pa­mięć - żyj bez pamięci. Ale tak, by nikt przez Ciebie nie płakał.Cały świat za­pier­da­la w złym kierun­ku. Człowieku, bierz mnie za rękę, wrzućmy w kie­szeń nasze marze­nia, narzućmy na siebie pe­lery­ny sza­leństwa i żyj­my. Żyj­my rzeczywiście.