Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać.


Żyj-według-życiorysu-który-chciałbyś-sobie-napisać
aleksander kumoryjwedługżyciorysuktórychciałbyśsobienapisaćŻyj wedługwedług życiorysuktóry chciałbyśchciałbyś sobiesobie napisaćŻyj według życiorysuktóry chciałbyś sobiechciałbyś sobie napisaćktóry chciałbyś sobie napisać

Nikt niech nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.Każdy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb.Sądź innych według dokonanych czynów, siebie według dobrych zamiarów. To wygodne.Nie żyj na pa­mięć - żyj bez pamięci. Ale tak, by nikt przez Ciebie nie płakał.Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.