Żyje w świecie ciągłych wątpliwości.


Żyje-w świecie-ągłych-wątpliwoś
aleksandra_czarnayjew świecieciągłychwątpliwościŻyje w świeciew świecie ciągłychciągłych wątpliwościŻyje w świecie ciągłychw świecie ciągłych wątpliwościŻyje w świecie ciągłych wątpliwości

Nieśmiały ma tylko smutną odwagę znoszenia ciągłych niepowodzeń. -Feliks Chwalibóg
nieśmiały-tylko-smutną-odwagę-znoszenia-ągłych-niepowodzeń
Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności. -Franciszek Bacon
gdy-człowiek-na-początku-jest-pewny-kończy-na-wątpliwoś-a-gdy-zaczyna-od-wątpliwoś-kończy-na-pewnoś
Niejed­nej ko­biecie źle się żyje na tym świecie. -Bujak Bogusław
niejed­nej-ko­biecie-ź ę-żyje-na tym-świecie
Wios­na. Kwitną bzy. Żyję w świecie miłości. Bez pachnie szczęściem. -Emilia Szumiło
wios­na-kwitną bzy-Żyję-w świecie-miłoś-bez-pachnie-szczęściem
Żyje­my w świecie, w którym od każde­go wy­maga się opi­nii, ale nie wiedzy. -Inmate
Żyje­my-w świecie-w którym od każde­go-wy­maga ę-opi­nii-ale-nie wiedzy
Czym było mo­je życie? Cier­pieniem, nie zas­po­kojoną żądzą i za­dawa­niem so­bie ciągłych py­tań bez odpowiedzi. -Henryk Sienkiewicz
czym-było-mo­-życie-cier­pieniem-nie zas­po­kojoną-żądzą-i za­dawa­niem-so­bie-ągłych-py­ń-bez-odpowiedzi