Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy.


Żyjemy-na-tym-świecie-dotąd-dopóki-kochamy
rabindranath tagoreyjemynatymświeciedotąddopókikochamyŻyjemy nana tymtym świecieświecie dotąddopóki kochamyŻyjemy na tymna tym świecietym świecie dotądŻyjemy na tym świeciena tym świecie dotądŻyjemy na tym świecie dotąd

Żyjemy w świecie pozorów, pozorujemy więc, że żyjemy.Żyjemy w świecie konieczności, a nie w świecie celowości.Nadzieję mamy zawsze, dopóki żyjemy.Gdy jesteśmy zazdrośni, przekonujemy się, że kochamy, tak jak przekonujemy się, że żyjemy, kiedy nas coś boli.Wpat­rz się w ciem­ność i wsłuchaj w ciszę. Zo­bacz, w ja­kim świecie żyjemy.Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny.