Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu.


Żyjemy-w-czasach-spiesznego-próżniactwa-wielu-ludzi-nie-robi-nic-ale-robi-to-w-pośpiechu
curtis bakeryjemyczasachspiesznegopróżniactwawieluludzinierobinicaletopośpiechuŻyjemy ww czasachczasach spiesznegospiesznego próżniactwawielu ludziludzi nienie robirobi nicale robiw pośpiechuŻyjemy w czasachw czasach spiesznegoczasach spiesznego próżniactwawielu ludzi nieludzi nie robinie robi nicrobi to wŻyjemy w czasach spiesznegow czasach spiesznego próżniactwawielu ludzi nie robiludzi nie robi nicale robi to wrobi to w pośpiechuŻyjemy w czasach spiesznego próżniactwawielu ludzi nie robi nicale robi to w pośpiechu

Nie ten jest człowiekiem uczciwym co nic nie robi źle, ale ten co robi dobrze. -Henryk Sienkiewicz
nie-ten-jest-człowiekiem-uczciwym-co-nic-nie-robi-ź-ale-ten-co-robi-dobrze
Ten, kto nic nie robi, ma zawsze wielu pomocników. -Lew Tołstoj
ten-kto-nic-nie-robi-zawsze-wielu-pomocników
Nic nie robi ten, kto nie robi wszystkiego. -Mauriac Francois
nic-nie-robi-ten-kto-nie-robi-wszystkiego
Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik. -Matylda Canetti
zadowolony-człowiek-nic-nie-robi-jest-leniwy-wycofuje-ę-z-czynnego-życia-zanim-cokolwiek-zaczął-zadowolony-człowiek-robi-wciąż-to-samo-jak
Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, ale też nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić. -Jean - Paul Sartre
mędrzec-nie-mówi-nigdy-co-robi-ale-też-nie-robi-nigdy-niczego-o-czym-nie-mógłby-mówić
Nie wiemy, co robi się w niebie, ale wiemy, czego się nie robi: nikt się tam nie żeni, ani nie jest do ożenku zmuszany. -Jonathan Swift
nie-wiemy-co-robi-ę-w-niebie-ale-wiemy-czego-ę-nie-robi-nikt-ę-tam-nie-żeni-ani-nie-jest-do-ożenku-zmuszany