Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu.


Żyjemy-w-czasach-spiesznego-próżniactwa-wielu-ludzi-nie-robi-nic-ale-robi-to-w-pośpiechu
curtis bakeryjemyczasachspiesznegopróżniactwawieluludzinierobinicaletopośpiechuŻyjemy ww czasachczasach spiesznegospiesznego próżniactwawielu ludziludzi nienie robirobi nicale robiw pośpiechuŻyjemy w czasachw czasach spiesznegoczasach spiesznego próżniactwawielu ludzi nieludzi nie robinie robi nicrobi to wŻyjemy w czasach spiesznegow czasach spiesznego próżniactwawielu ludzi nie robiludzi nie robi nicale robi to wrobi to w pośpiechuŻyjemy w czasach spiesznego próżniactwawielu ludzi nie robi nicale robi to w pośpiechu

Nie ten jest człowiekiem uczciwym co nic nie robi źle, ale ten co robi dobrze.Ten, kto nic nie robi, ma zawsze wielu pomocników.Nic nie robi ten, kto nie robi wszystkiego.Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik.Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, ale też nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić.Nie wiemy, co robi się w niebie, ale wiemy, czego się nie robi: nikt się tam nie żeni, ani nie jest do ożenku zmuszany.